باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد (پاراگ)

تیم ملی جوانان

20 بازيکن به تيم جوانان دعوت شدند

ali-dosti

آماده سازی جوانان برای جام جهانی کوچک

سرمربي تيم فوتبال جوانان کشورمان 20 بازيکن را به اردوي تيم ملي جوانان دعوت کرد.

به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، علي دوستي‌مهر اسامي دعوت شدگان به اردوي تيم جوانان زير 19 سال کشورمان را براي اردوي آينده اين تيم که از 9 تا 12 دي ماه 1392 در هتل آکادمي ملي فوتبال ايران در تهران و 12 تا 24 دي در روسيه و به منظور حضور در جام جهاني کوچک، برگزار مي‌شود را اعلام کرد.

بازيکنان دعوت شده به اردوي تيم فوتبال جوانان ايران بايد قبل از ساعت 12 روز دوشنبه 9 دي ماه خود را به کادرفني سرپرستي اين تيم معرفي کنند. اسامي اين بازيکنان به شرح زير است:

محمد بازاج، ميثم جودکي، پيام نيازمند، سيدمجيد حسيني، سياوش حق‌نظري، ماهان رحماني، يحيي نجاريان، محمدرضا سليماني، سيد مصطفي هاشمي، مبين عزتي، آرمين سهرابيان، مهدي اميني، ميلاد سرلک، صادق محرمي، اميرمحمد مظلوم، ايمان سليمي، سعيد آقايي، يوسف سيدي، علي فتحيان و ماهان بغدادي

برنامه وزنه 8 هفته ای

مجموعا 8 هفته و در هفته سه جلسه ـ مقدار وزنه توسط
 مربی تعیین شود منظور از ۱۲ - ۳ یعنی سه بار تکرار و هر مرتبه ۱۲ بار


هفته اول- (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار)  ( شكم ست آپ 30 ـ4 بار)
(پرس سینه 12 ـ 3 بار ) (زیر بغل 12ـ 3 بار )( اسكات 90 درجه ـ12ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 10 ـ 3 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه 20ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3 بار )هفته دوم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 40 ـ4 بار) (پرس سینه 12 ـ 3 بار ) (زیر بغل 12ـ 3 بار ) ( اسكات 90 درجه ـ12ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 10 ـ 3 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه 20ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3 بار )هفته سوم ـ  (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 30 ـ6 بار) (پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسكات 90 درجه ـ12ـ 3 بار ) ( سینگل اسكات قیچی 90 ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 10 ـ 3 بار ) ( داخل پا كشاله ران با سیم یا كش 10 ـ 2 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه 20ـ 3 بار )( سر شانه 10 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3 بار )هفته چهارم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 40 ـ3 بار)( شكم شیب 15 ـ 3 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسكات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسكات قیچی 10 ـ 3 بار ) ( پشت پا با دستگاه 12 ـ 3 بار ) ( داخل پا كشاله ران با سیم یا كش 10 ـ2 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه 20ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار )    ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )هفته پنجم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 40 ـ4 بار)( شكم شیب 20ـ 3 بار )( زیر شكم آویزان و خلبانی 15 ـ 3 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسكات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسكات قیچی 10 ـ 3 بار ) ( اسكات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه 12 ـ 3 بار ) ( داخل پا كشاله ران با سیم یا كش 10 ـ2 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه 20ـ 4 بار )( حركت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )هفته ششم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 40 ـ4 بار)( شكم شیب 15 ـ 3 بار ) (زیر شكم خلبانی و زیر شكم آویزان 15 ـ 3 بار ) ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12ـ 4 بار ) ( اسكات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسكات قیچی 10 ـ 3 بار ) (اسكات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه 12 ـ 3 بار )( جلو پا با دستگاه 10 ـ3 بار )  ( داخل پا كشاله ران با سیم یا كش 10 ـ2 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه20ـ 4 بار )( حركت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )هفته هفتم ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 40 ـ4 بار)( شكم شیب 15 ـ 3 بار )(زیر شكم خلبانی و زیر شكم آویزان 15 ـ 4 بار )  ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل 12-4بار )  ( اسكات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسكات قیچی 10 ـ 3 بار ) (اسكات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه ـ 3 بار ) ( جلو پا با دستگاه 10 ـ3 بار )   ( داخل پا كشاله ران با سیم یا كش 10 ـ2 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه20ـ 4 بار )( حركت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( زوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12 ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )هفته هشتم ـ ـ (ساق پا با دستگاه 15ـ3بار) ( شكم ست آپ 40 ـ4 بار)( شكم شیب 15 ـ 3 بار )(زیر شكم خلبانی و زیر شكم آویزان 15 ـ 4 بار )  ( پرس سینه 12 ـ 4 بار ) (زیر بغل12-4 بار ) ( اسكات90 درجه ـ12ـ 3 بار)( سینگل اسكات قیچی 10 ـ 3 بار ) (اسكات جانبی 8 ـ 2 بار ) ( پشت پا با دستگاه ـ 3 بار ) ( جلو پا با دستگاه 10 ـ3 بار )   ( داخل پا كشاله ران با سیم یا كش 10 ـ2 بار ) ( فیله كمر روی دستگاه20ـ 4 بار )( حركت دو ضرب وزنه برداری 8 ـ 3 بار ) ( سر شانه 10 ـ 3 بار )( ذوزنقه و پشت 12 ـ 3 بار ) ( جلو بازو و پشت بازو 12
ـ 3 بار ) ( ساعد و پنجه ها 12 ـ 3بار )

برنامه بدنی فصل 93

در پایان هر جلسه  تمرینات ذکر شده ضروری است تمرینات تکنیک ( با توپ ) نیز در هرجلسه انجام شود 
شامل روپایی و حمل توپ و دریبلنگ ها و .........................
·    گرم کردن عمومی بدن   به مدت 5 الی 7 دقیقه
·    دو های اعلام شده با توجه به درصد می باشد و به صورت تداومی (بدون استراحت تا پایان دو ) انجام
 می شود
·    استراحت فعال (به معنی کار با توپ یا دویدن بسیار نرم )
·    سرد کردن عمومی بدن  به مدت 5  الی 7 دقیقه در پایان تمرین
·    دوش گرفتن بعد از هر تمرین الزامی می باشد
·    در خلال تمرینات  استفاده از 250 تا 300 سی سی آب الزامی است
·    بعد از تمرینات بار گیری موادغذایی تا دو ساعت اولیه مهم می باشد ( بخصوص مواد غذایی پر کربوهیدرات
  یا همان مواد قندی)

بلافاصله بعد از تمرین جهت بازگشت به حالت اولیه سریع استفاده از نوشیدنی های شیرین توصیه می شود.
روز اول و دوم و سوم :

دویدن  هوازی 20 دقیقه با فشار 50 درصد      ( در دو تایم 10 دقیقه ای  با 3 دقیقه استراحت فعال در بین دو

تایم )
10*6  سرعت  ( 6 بار مسافت 10 متر را باسرعت طی نموده در برگشت به منطقه شروع را ه رفتن )
در مسافت 10 متر حرکات زانو بلند – گام ریز از جلو – گام ریز از بغل از هر دو جهت – پا بکس  از هر دو جهت

( باید سریع و با تمام توان اجرا شود)
پرش آهویی – لی رو یک پا و بلند شدن روی هوا -       هرکدام دو مرتبه انجام شود
 
در 4 ست  هرست 10 مرتبه  حرکت شکم
در 3 ست هر کدام 10 مرتبه حرکت  شنا سوئدی
روز دوم و سوم نیز همین برنامه انجام شود .


روز چهارم       :                                    
استراحت  کامل
 

روز پنجم و ششم :

دویدن هوازی  30 دقیقه 50 درصد  ( در  2 تایم 15 دقیقه ای  5دقیقه استراحت فعال در بین دو تایم )
 12*6  زانو بلند (    مسافت 12 متری را  6 بار با زانو بلند طی نمایید در برگشت استراحت  راه رفتن تامنطقه شروع )
حرات ریتمیک ( نرمشی .جهشی ) 3 دقیقه
برای مثال نمونه ای از حرکات ریتمیک به شرح زیر می باشد :
5 متر زانو ریز زدن بین موانع با فاصله های کوتاه و  سپس استارت در مسافت 5 متر

در 5 ست  هر ست 10 مرتبه حرکت شکم
در 4 ست هر مرتبه 10 بار حرکت شنا سوئدی

روز هفتم  : 
 استراحت    ( در صور ت امکان سونا و استخر )

روز هشتم ونهم :

دویدن هوازی 40 دقیقه  50 درصد ( در دو تایم 20 دقیقه ای    با 5 دقیقه استراحت فعال )
 10*7  سرعت  ( 7 بار مسافت 10 متر را باسرعت طی نموده در برگشت به منطقه شروع را ه رفتن )
در مسافت 10 متر حرکات زانو بلند – گام ریز از جلو – گام ریز از بغل از هر دو جهت – پا بکس  از هر دو جهت
پرش آهویی – لی رو یک پا و بلند شدن روی هوا -       هرکدام 3 مرتبه انجام شود
در6 ست  هر ست 10 مرتبه حرکت شکم
در 5 ست هر ست 10 مرتبه حرکت  شنا سوئدی

روز دهم:
 استراحت یا در صورت امکان یک بازی فوتسال بسیار سبک و با کنترل کامل برای جلوگیری از اسیدی شدن بدن

روز یازدهم و دوازدهم :
دویدن هوازی    45 دقیقه   ( در دو تایم 22 دقیقه ای   با   5 دقیقه استراحت فعال  )
 4  بار مسافت 10 متر را  با سرعت طی نموده  (  10 *4  سرعت 10 متر )  در برگشت راه رفتن
4  بار مسافت 20 متر را  با سرعت طی نموده  (  20 *4  سرعت 10 متر )  در برگشت راه رفتن
 6ست در هرست 15 بار حرکت شکم
5 ست در هرست 12 بار شنای سوئدی

روز سیزدهم :
 استراحت  کامل

روز چهاردهم و  پانزدهم :
 
گرم کردن با حرکات ریتمیک و نرمشی و جهشی با کشش 15 دقیقه
حرکت قدرتی پا  3 ست در هر ست 10 بار انجام شود
 بازیکن روی زمین دراز کشیده پا های خود را به سینه نفر دوم می چسباند و با استفاده از  از قدر ت پا  بازیکن دوم را به عقب بر می گرداند و بعد پا های خود را جمع می کند و باز عمل را تکرار می کند ( سعی شود  نفر دوم وزنی معادل خود بازیکن و یا کمتر داشته باسد  در صورت  نیود هم وزن از نیروی کمتری استفاده شود  .فشار بیش از حد نباشد )


روز پانزدهم :  استراحت ( در صور ت امکان سونا و استخر )


روز شانزدهم و هفدهم :
گرم کردن معمولی  10 الی 15 دقیقه
حرکات ریتمیک 3 تا 5 دقیقه
 4  بار مسافت 10 متر را  با سرعت طی نموده  (  10 *4  سرعت 10 متر )  در برگشت راه رفتن
مسافت 30 متر را با گام بلند طی نموده 3 بار تکرار در هر بار 15 ثانیه استراحت
6ست در هرست 15 بار شکم
 5ست در هر ست 12 بار شنای سوئدی

 روز هجدهم  :
استراحت کامل

روز نوزدهم و بیستم :
دویدن هوازی 50 درصد  30 دقیقه بدون  استراحت
 7ست در هرست 10 بار شکم
کار قدرتی بر روی ران ها  و زانو ( اسکات ) بدون وزنه 2 ست و در هر ست 15 بار

 روز بیست و یکم  :   
 استراحت ( در صور ت امکان سونا و استخر )

روز بیست و دوم و بیست و سوم  :
گرم کردن عمومی 10 الی 15 دقیقه
 دویدن هوازی 50 درصد  15 دقیقه
-10 ثانیه در جا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
20 ثانیه درجا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
40 ثانیه درجا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
50 ثانیه در جا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
1 دقیقه  در جا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
 
5 دقیقه کشش و نرمش
 1 دقیقه  در جا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
50 ثانیه در جا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
40 ثانیه درجا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
20 ثانیه درجا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
10 ثانیه در جا دویدن سریع
30 ثانیه استراحت
 
6ست در هرست 15 بار شکم
 5ست در هر ست 12 بار شنای سوئدی

روز بیستم چهارم :
  استراحت کامل


روز بیست و پنجم و بیست و ششم :

گرم کردن عمومی و با حرکات ریتمیک 5 الی 10 دقیقه
 
30 دقیقه دویدن بصورت   :
                                   10دقیقه فشار 50 درصد
                                    5 دقیقه فشار 60 در صد
                                    5 دقیقه فشار  70 در صد
                                    5 دقیقه فشار 60 درصد
                                     5 دقیقه فشار 50 درصد
این 30 دقیقه باید بدون استراحت در طول دویدن و با رعایت کامل زمان های توصیه شده انجام شود.

روز بیست و هفتم  :

 استراحت ( در صور ت امکان سونا و استخر )


روز بیست و هشتم و بیست و نهم  :
گرم کردن با حرکات ریتمیک   10 دقیقه   کشش و نرمش
دویدن در 3 تایم 10 دقیقه ای    با فشار 70 درصد
بین هر تایم 3 دقیقه استراحت فعال 


8ست در هرست 15 بار شکم
 6 ست در هر ست 12 بار شنای سوئدی

روز سی ام :

استراحت کامل

منشور

۱-اخلاق ۲-تحصیل ۳-ورزش

۱-اخلاق:رعایت کلیه  شئونات انسانی و اسلامی با رعایت احترام به افراد و حریفان و عایت نظم و انضباط

۲-تحصیل:تلاش جهت یادگیری و آموختن و در اختیار قرار دادن علم و دانش خود به دیگران

۳-ورزش:با رعایت بند اول و دوم تلاش جهت بدست آوردن سلامتی و نیرو جهت کمک و یاری رساندن به همنوعان

اساسنامه

آموزش و پرورش استعدادهای فراوان نونهالان نوجوانان و جوانان ایران عزیزمان در رشته های فوتبال فوتسال و فوتبال ساحلی و هدایت آنان جهت سربلندی میهن عزیزمان تاسیس گردید

تاریخچه باشگاه

با گرامی داشت یاد و نام شهید بهنام نوری و جوانان ناکام اکبر دانشوری شایان ایرانی و محمد افخمی تیم فوتبال کارگران تهران به همت برادران جهانگیری(سعید و امیر)در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در دسته دوم تهران آغاز و در سال ۱۳۸۱ به موسسه فرهنگی ورزشی میلادتیم تغییر نام داده شد که با شماره ۲۱۵۰۸ در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسید و فعالیت خود را در دسته اول تهران با نام میلاد در رده سنی نونهالان نوجوانان جوانان و امید در مسابقات حضور فعال و تاثیرگذاری از خود بر جا گذاشت و دوران طلایی خود را با معرفی بازیکنان زیادی از جمله میلاد نوری-هادی ایمانی-حامد خسروی-احسان خرسندی-محمد سهرابی-امیرحسین فشنگچی-علی زینالی-حمید فشتمی-محمد حسینی و... به لیگهای معتبر کشور نام خود را به عنوان یک باشگاه سازنده معرفی نمود و در آغاز مسابقات لیگ برتر تهران(آسیاویژن) با همکاری و مساعدت مدیرعامل محترم گروه صنعتی پاراگ(مهندس کیوان پروین) با نام اختصاصی پاراگ در کلیه رده های سنی در مسابقات لیگ تهران و همچنین دسته اول و دوم به فعالیت خود ادامه میدهد و در حال حاضر دارای نه تیم در دسته های مختلف سنی آماده ارائه خدمت به جوانان عزیز کشورمان میباشد

در شکل گیری و استمرار فعالیت این باشگاه آقایان حاج علی پروین-حاج محمود خردبین-حاج امیر کریمی-حاج حسن حمیدی-حاج ابراهیم نوری-حاج احمد ایرانی-حاج ناصر عظیمی-جبرئیل حنفی-حسین امن زاده-صادق درودگر-داود کریم پور-محمد غفاری-امیر آقاجانی-الیاس مژده جو-رضا جباری-علی عبدالهی-داود ملکی-امیر شعبانی-محمد فغانی-مجید محمدی و پرسنل ورزشگاه کارگران همکاری و همیاری شایسته و قابل تقدیری با این باشگاه داشته اند.

تماس باما

 

شماره تماس :۰۹۱۲۲۳۳۸۲۰۹ -۰۹۱۲۶۷۵۴۶۳۷-۰۹۱۲۶۰۶۲۶۳۹

تیم های پایه